Automatyczne przesyłanie zleceń do minilabów

moduły dodatkowe diPhoto do Fuji, Noritsu i Agfa

Automatyczne przesyłanie i kolejkowanie zleceń z kiosków diPhoto i systemu diPhoto Internet do mini-labów: FUJI c4/c5, Noritsu, Agfa d-Workflow (również zlecenia z Fotosender)

Oprogramowanie zapewnia: oszczędność czasu operatora, zwiększenie wydajności maszyny, zmniejszenie pomyłek przy produkcji odbitek.

diPhoto2 FUJI

Program diPhoto2FujiPro służy do automatycznego przetwarzania zleceń generowanych przez diPhoto – zlecenia te są zapisywane w kolejce zleceń programów Fuji C4C5.

Funkcje programu:

Podział zleceń wg formatu – w przypadku gdy w zleceniu wystąpi więcej niż jeden format zdjęć, zostanie ono podzielone na szereg mniejszych zleceń, odpowiadających zamówionym formatom.

Wygodny interfejs graficzny

Mapowanie papieru – przypisanie formatów papieru zdefiniowanych w diPhoto do ich odpowiedników w programie FDI.

Wybór trybu uruchomienia

Ustawianie backprintu

Ustawianie sposobu sortowania zleceń

Stosowanie ręcznej lub automatycznej korekty zdjęć w zleceniach

diPhoto2 NORITSU

Program diPhoto2Noritsu służy do automatycznego przetwarzania zleceń generowanych przez diPhoto – konwersji na format DPOF obsługiwanego przez laby Noritsu.

Funkcje programu:

Podział zleceń wg formatu – w przypadku gdy w zleceniu wystąpi więcej niż jeden format zdjęć, zostanie ono podzielone na szereg mniejszych zleceń, odpowiadających zamówionym formatom.

Wygodny interfejs graficzny

Wybór trybu uruchomienia: automatyczny albo ręczny

Ustawianie backprintu

Ustawianie sposobu sortowania zleceń wg numeru, liczby zdjęć, terminu

Wybór katalogu docelowego dla zleceń

diPhoto2Dlab AGFA

Program diPhoto2Dlab służy do automatyzacji przesyłania zleceń generowanych przez diPhoto do wykonania na labie Agfa poprzez serwer d-Workflow. Może importować zlecenia z katalogów w strukturze FotoGet Fotosender.

Możliwość zdefiniowania jakie czynności mają zostać wykonane przez program na zdjęciach przed wysłaniem ich do Agfa d-WorkFlow:

Resampling zdjęcia do ustawionej rozdzielczości za pomocą wybranej metody resamplingu

Wstawianie obrazka na zdjęcie w określonym miejscu, np. logo. Można wskazać plik zawierający obrazek do wstawienia na zdjęcie, określić jego wielkość na zdjęciu i położenie

Korekcja gammy, składowych RGB, kontrastu, korekcja kolorów

Wygodny interfejs graficzny

Ustawianie backprintu